FOTKY

    Späť na hlavnú stánku
KONCERTY
               
   
 Straight as a die

What if we are ?
what if our candle burn right down
Our  falling star
How is  it far ??

What shall we do
what is our world coming to ?
A touch of a sun
If  you burn...

Straight as a die straight as a die
  I feel giddy with delight
 Straight as a die straight as a die
I guess I am going out of my mind
                                                     
                                                      What if we are  ??
                                               what if we want to live in a lie  ?
                                                       once in a while
                                                         dry my eye  

                                                       Moist my grief
                                              everything smell of a spring
                                                  a clouds make the sun
                                                          if  you shine....
                                                   
     Straight as a die straight as a die
    I feel giddy with delight
        Straight as a die straight as a die
        I guess I am going out of my mind ...

 Hľadáme bubeníka !!!

 Priatelia a nepriatelia, naše demo  dostupné na  banzdone.cz
                    
viac info

22.12.07:  
Pieseň  STRAIGHT AS A DIE
na  MUSICBOX TV.  Posielajte  sms  v tvare: Hlas 3860 na 7009...Videoklip tak získa  5    hlasov  a bude okamžite zahraný.  Ďakujeme        
(cena  5-tich hlasov na 7009 - 48 Sk, cena jedného hlasu na 7033 -14 Sk)

18.12.2006:  Nový album je na svete ! Pôrod  trval zhruba štyri dni a  sme radi, že sme spoločne  splodili naše prvé dieťa, ktoré sa volá IMBUED.


Hľadáme vydavateľstvo !